top of page

Laajennettava kumirumpu

Laajennettavissa Kumi Drum Wheel, paras tapa saada tasainen, kiillotetut kivet. Pehmeä, taipuisa kumi laajenee pyörimisen aikana tarttumaan hionta- tai kiillotushihnoihin. Muutokset tehdään nopeasti ja helposti liu'uttamalla hihnat rummusta. Pienellä nopeudella joustava pinta kiertyy kaarevien pintojen ympärille, jotta kontakti työkappaleen kanssa lisääntyisi. Suurella nopeudella käytettynä rummun pinta toimii kuin kovakuminen hiomalaikka. Käytä timantti- tai piikarbidivöiden kanssa. Raskaat koneistetut navat toimitetaan läpivienneillä, jotka sopivat 1 ”, 3/4”, 5/8 ”ja 1/2” arbereihin. Kulmalliset laajennuspaikat raskaan kumivanteen läpi mahdollistavat rummun laajenemisen käännettäessä; lukitsemalla siten hihnan paikalleen. Hihnat voidaan vaihtaa nopeasti pysäyttämällä kone, liukastumalla vanha ja liu'uttamalla uusi. Käytössä joustava rummun pinta taipuu jalokivien muotoon ja poistaa hiomapinnat nopeasti. Kupera muotoinen rumpu tarjoaa leikkaustoiminnan, joka on tarpeen naarmujen poistamiseksi. Myydään ilman hihnaa. Suurin suositeltu nopeus on 1800 kierrosta minuutissa. VAROITUS: Älä käytä rumpua ilman hihnoja paikallaan, sillä se voi vahingoittaa kumivanteen.

6 "x1,5" hihnat ovat 1,5 "leveitä x 18-15 / 16" pituisia 6 "x1,5" laajennettaville kumirumpuille
6 "x2,5" hihnat ovat 2,5 "leveitä x 18-15 / 16" pituisia 6 "x2,5" laajennettaville kumirumpuille
8 "x3" hihnat ovat 3 "leveitä x 25-7 / 32" puku 8 "x3" laajennettavalle kumirummulle

Expandable Rubber Drum Wheel

6x1.5inch

Expandable Drum Rubber Wheel

6"x1.5" Expandable drum rubber wheels are revolutionizing material handling operations by providing superior traction, adaptability, and a gentle touch on delicate surfaces. These innovative wheels feature an expanding drum design that conforms to uneven terrain and obstacles, ensuring smooth and efficient transport of goods.

Read More
Expandable Rubber Drum Wheel

6x2.5inch

Expandable Drum Rubber Wheel

6"x2.5" Expandable drum rubber wheels are the versatile solution for material handling challenges that demand traction, adaptability, and surface protection. These innovative wheels combine a unique design with durable construction to deliver exceptional performance in a wide range of applications.

Read More
Expandable Rubber Drum Wheel

8x3inch

Expandable Drum Rubber Wheel

8"x3" Expandable drum rubber wheels are redefining material handling efficiency and safety by providing exceptional traction, adaptability, and surface protection. These innovative wheels are transforming various industries, from manufacturing and warehousing to construction and transportation.

Read More

Performance

 1. Expandable Design: The primary feature of an expandable rubber drum wheel is its ability to expand or contract to accommodate different sizes of abrasive sleeves or belts. This versatility allows for efficient and cost-effective sanding of various workpiece sizes.

 2. Secure Grip: The rubber surface of the drum wheel provides a secure grip on abrasive sleeves or belts, preventing slippage during sanding and ensuring consistent results.

 3. Quick Abrasive Changes: Changing abrasive sleeves or belts is a fast and straightforward process with an expandable rubber drum wheel. This feature saves time and minimizes downtime during projects.

 4. Precision Sanding: The expandable drum wheel's stable and balanced operation allows for precision sanding and polishing, resulting in smooth and even surfaces.

 5. Durability: rubber drum wheels are durable and can withstand the wear and tear associated with sanding and polishing applications, providing long-lasting performance.

Application

 1. Woodworking: expandable rubber drum wheels are commonly used in woodworking applications for sanding flat surfaces, curves, and edges. They are ideal for smoothing wood, removing imperfections, and preparing surfaces for finishing.

 2. Metalworking: In metalworking, expandable rubber drum wheels are used for deburring, shaping, and polishing metal components. They can be employed on various metals, including steel, aluminum, and brass.

 3. Luthiery: Musical instrument makers, such as guitar luthiers, use expandable rubber drum wheels to shape and refine the contours of instruments, including guitar bodies and necks.

 4. Automotive: Automotive enthusiasts and professionals use rubber drum wheels for sanding and polishing auto body parts, restoring paint finishes, and preparing surfaces for painting or refinishing.

 5. Crafts and DIY Projects: expandable rubber drum wheels are valuable tools for craftspeople and DIY enthusiasts working on projects that require precise sanding and polishing, such as sculpture, pottery, and jewelry making.

 6. Aerospace: In aerospace manufacturing and maintenance,rubber drum wheels are used for finishing and restoring aircraft components, ensuring smooth and aerodynamic surfaces.

 7. Marine: Boat builders and marine craftsmen useexpandable rubber drum wheels for sanding and polishing boat hulls, decks, and other marine components.

 8. Furniture Making: Furniture makers utilize rubber drum wheels to achieve fine finishes on wooden furniture pieces, including tables, chairs, and cabinets.

Expandable rubber drum wheels are versatile tools appreciated for their ease of use and ability to deliver precise and high-quality results across various industries and applications. Whether you're a professional tradesperson or a DIY enthusiast, these drum wheels can be a valuable addition to your sanding and polishing toolkit.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Comments

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.

FAQ

Q: What is an Expandable Rubber Drum Wheel?

An Expandable Rubber Drum Wheel is a cylindrical drum-like tool used in woodworking and metalworking for sanding, shaping, and smoothing curved or irregular surfaces. It consists of a rubber drum that can expand when compressed, allowing sanding sleeves or belts to be easily mounted for use.
Q: How does an Expandable Rubber Drum Wheel work?
The Expandable Rubber Drum Wheel features a rubber sleeve or drum that can expand when the user tightens the bolts or screws on either end of the drum. This expansion securely grips sanding sleeves or belts, holding them in place while the drum rotates. As the drum rotates, the sanding abrasive removes material from the workpiece.
Q: What types of sanding sleeves or belts are compatible with Expandable Rubber Drum Wheels?
Expandable Rubber Drum Wheels are compatible with a wide range of sanding sleeves and belts designed for use with drum sanders. These abrasives come in various grits and materials, including aluminum oxide, silicon carbide, and zirconia alumina, to suit different sanding applications and workpiece materials.
Q: What are Expandable Rubber Drum Wheels used for?
Expandable Rubber Drum Wheels are commonly used for sanding curved edges, concave surfaces, contours, and irregular shapes that cannot be easily sanded using flat sanding methods. They are ideal for applications such as shaping guitar necks, rounding over edges, and smoothing turned wood pieces.
Q: What sizes are available for Expandable Rubber Drum Wheels?
Expandable Rubber Drum Wheels come in various sizes to accommodate different sanding needs and power tools. Common sizes range from small diameters suitable for handheld rotary tools to larger diameters designed for use with benchtop sanders and lathe-mounted sanding systems.
Q: Can Expandable Rubber Drum Wheels be used with both handheld and stationary sanders?
Yes, Expandable Rubber Drum Wheels can be used with both handheld rotary tools equipped with a mandrel or arbor attachment and stationary sanders such as benchtop drum sanders and lathe-mounted sanding systems. They provide versatility for sanding curved surfaces on a variety of woodworking and metalworking projects.
Diamond Abrasive Products
bottom of page