top of page
Cubic Boron Nitride grinding wheel

CBN- terä terän teroitukseen ovat ihanteellisia veitsen hiontaan, sahan hiontaan, reunojen ja pintahiontaan. Ne voidaan valmistaa timanttijauheella, CBN-jauheella tai näiden kahden seoksella. pyörä sopii erinomaisesti työkalujen ja leikkureiden hiontaan, käsihiontaan, kasvojen ja ylähiontaan. Timanttiteroituspyörässä voi olla fenoli-, polyimidi-, hybridi- tai sähkökemiallisia sidoksia, ja sen koot ovat halkaisijaltaan 2 ”- 16”. Nämä pyörät ovat tehtaalla tasapainotettuja, mikä tekee hiomakoneista erittäin sujuvia. Hiomalaikoissa on 1 1/2 "kasvot käytettäväksi, ne eivät tarvitse mitään sidosta, joten sinulla ei ole sotkua pyörien siistimisessä tai hengittämisessä hiomapyöriin liittyvää pölyä. Terästä ei sinetöidä, koska nämä hiomalaikat tuovat työkaluun hyvin vähän lämpöä. Normaalissa teroituksessa voit silti koskettaa työkalun päätä. Olet ehkä huomannut hiomakoneiden kuvissa, suojukset on poistettu. Voit poistaa suojukset näillä pyörillä koska ei ole mahdollisuutta niiden räjähtämiseen. Tarkkuusrengas, jossa on saumaton teräspyörä, sileä ja tasainen 600 meshin timanttipinnoite. Säteilevä pinta sopii tavanomaisiin ja hawkbill-tyyppisiin teriin! Täydellinen meksikolaisille ja filippiiniläisille veitsille. voidaan käyttää märkänä tai kuiva.

Performance

CBN (Cubic Boron Nitride) diamond wheels for knife sharpening offer exceptional performance when it comes to sharpening and honing knife blades. Key performance aspects of CBN diamond wheels for knife sharpening:

 1. Efficient Sharpening: CBN wheels are highly efficient at removing metal from the knife blade, making the sharpening process quicker than many other methods. This is especially beneficial when restoring dull or damaged knife edges.

 2. Consistent Results: CBN wheels provide consistent and repeatable sharpening results. They maintain their shape and sharpness over time, ensuring that knives are consistently sharpened to the desired angles and profiles.

 3. Sharpness: CBN wheels are capable of achieving extremely sharp knife edges. Whether you need a fine edge for delicate slicing or a durable edge for heavy-duty cutting, CBN wheels can accommodate various sharpness requirements.

 4. Longevity: CBN wheels have a long service life due to their exceptional hardness. They wear down slowly, reducing the frequency of wheel replacement, which is cost-effective in the long run.

 5. Cool Cutting: CBN wheels operate at cooler temperatures compared to some abrasive sharpening methods. This prevents overheating of the knife blade, which can lead to damage, and ensures that the blade's temper or hardness is preserved.

 6. Versatility: CBN wheels are versatile and can be used to sharpen a wide range of knives, including kitchen knives, hunting knives, pocket knives, and more. They can also handle both straight-edge and serrated blades.

 7. Clean Sharpening: CBN wheels generate fewer dust and particles during sharpening compared to traditional abrasive wheels, resulting in a cleaner and safer working environment.

 8. Reduced Maintenance: Due to their long lifespan and minimal wear, CBN wheels require less dressing and maintenance compared to abrasive sharpening wheels.

 9. Bevel Angle Control: CBN wheels can help maintain consistent bevel angles, ensuring that knives are sharpened to the desired angles for optimal cutting performance.

 10. Fine Edge Maintenance: CBN wheels are suitable for honing and maintaining the sharpness of high-quality knives, ensuring that the edges remain in top condition for a long time.

 11. Professional Results: Whether used by professional chefs, knife sharpening services, or hobbyists, CBN diamond wheels consistently deliver professional-quality sharpening results.

Grit Range

CBN (Cubic Boron Nitride) diamond sharpening wheels come in various grit ranges to accommodate different sharpening needs and applications. The choice of grit size depends on the type of cutting tool or material you are sharpening and the desired level of sharpness or finish.General overview of common CBN sharpening wheel grit ranges:

 1. Coarse Grit (80 to 180):

 2. Coarse-grit CBN wheels are used for rapid material removal and reprofiling of tools.

 3. Suitable for sharpening heavily damaged or dull tools.

 4. Commonly used for shaping and rough sharpening.

 5. Medium Grit (220 to 400):

 6. Medium-grit CBN wheels provide a balance between material removal and sharpening precision.

 7. Ideal for general-purpose sharpening of tools, including turning tools, chisels, and drill bits.

 8. Suitable for restoring the cutting edge on moderately worn tools.

 9. Fine Grit (600 to 1,000):

 10. Fine-grit CBN wheels are used for achieving a sharp cutting edge with a smooth finish.

 11. Suitable for sharpening and honing woodworking tools, lathe tools, and carving tools.

 12. Ideal for maintaining the sharpness of tools without significant material removal.

 13. Extra Fine Grit (1,200 and above):

 14. Extra fine-grit CBN wheels are used for achieving an extremely sharp and polished edge.

 15. Commonly used for honing and polishing fine woodworking tools, knives, and blades.

 16. Ideal for achieving a mirror-like finish on the cutting edge.

Application

CBN (Cubic Boron Nitride) diamond wheels for knife sharpening are specialized tools designed for efficiently sharpening and honing the blades of knives. These wheels offer several advantages that make them ideal for knife sharpening applications:

 1. Precision Sharpening: CBN wheels are known for their ability to produce precise and consistent sharpening results. They can restore a knife's cutting edge to its optimal sharpness with minimal effort.

 2. Efficient Material Removal: CBN wheels efficiently remove metal from the knife blade, ensuring a quick and efficient sharpening process. This is particularly useful for restoring dull or damaged blades.

 3. Longevity: CBN wheels have a long service life due to their exceptional hardness. They maintain their cutting ability over time, reducing the need for frequent wheel replacement.

 4. Cool Cutting: Unlike some abrasive sharpening methods that generate heat, CBN wheels operate at cooler temperatures. This minimizes the risk of overheating the blade and damaging its temper or hardness.

 5. Versatility: CBN wheels can be used to sharpen a wide range of knife types, including kitchen knives, hunting knives, pocket knives, and more. They are suitable for both straight-edge and serrated blades.

 6. Fine Edge Maintenance: CBN wheels can achieve very fine and sharp edges, making them suitable for honing and maintaining the sharpness of high-quality knives used by professional chefs and enthusiasts.

 7. Clean Sharpening: Using CBN wheels generates fewer dust and particles compared to some traditional sharpening methods, contributing to a cleaner and safer working environment.

 8. Reduced Maintenance: Due to their long lifespan and minimal wear, CBN wheels require less maintenance and dressing compared to traditional abrasive sharpening wheels.

 9. Consistent Bevel Angles: CBN wheels can help maintain consistent bevel angles, ensuring that knives are sharpened to the desired angles and profiles.

 10. Knife sharpening with CBN diamond wheels is commonly used in various settings, including:

 11. Professional Kitchens: Chefs and culinary professionals rely on CBN wheels to keep their kitchen knives sharp and ready for precise cutting and slicing tasks.

 12. Hobbyists and Home Cooks: Home cooks and enthusiasts use CBN sharpening wheels to maintain their knife collections and ensure safe and efficient food preparation.

 13. Knife Sharpening Services: Professional knife sharpening services and shops use CBN wheels to offer high-quality sharpening services to customers.

 14. Outdoor Enthusiasts: Hunters, campers, and outdoor enthusiasts use CBN sharpening wheels to maintain the edges of hunting knives, camping tools, and pocket knives.

Diamension

CBN (Cubic Boron Nitride) diamond sharpening wheels are available in various diameters to suit different sharpening machines and applications. The choice of wheel diameter depends on the size and type of cutting tools you plan to sharpen.List of common CBN diamond sharpening wheel diameters:

 1. 6-inch CBN Sharpening Wheel: This size is commonly used in small benchtop sharpening machines and is suitable for sharpening a variety of tools, including chisels, plane blades, and small turning tools.

 2. 8-inch CBN Sharpening Wheel: An 8-inch wheel offers a larger sharpening surface than the 6-inch version. It is popular for general-purpose sharpening tasks and can handle a wider range of tool sizes.

 3. 10-inch CBN Sharpening Wheel: Larger 10-inch wheels provide more surface area for sharpening larger tools and blades. They are suitable for professional workshops and industrial applications.

 4. 12-inch CBN Sharpening Wheel: 12-inch wheels are larger and well-suited for industrial sharpening tasks, including the sharpening of industrial cutting tools, milling cutters, and saw blades.

 5. 14-inch CBN Sharpening Wheel: These larger wheels are used in heavy-duty industrial settings for sharpening large cutting tools and blades used in metalworking and woodworking.

 6. 16-inch CBN Sharpening Wheel: The 16-inch wheel offers a substantial sharpening surface and is typically found in large industrial sharpening equipment used for high-volume sharpening.

 7. Custom Sizes: In addition to the standard sizes mentioned above, manufacturers may offer custom-sized CBN sharpening wheels to meet specific requirements or fit unique sharpening setups.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Comments

Condividi i tuoi pensieriScrivi il primo commento.

FAQ

Q: What are the advantages of a flap wheel?

Advantages. The advantages of a flapwheel over a traditional disk are twofold: The separate flaps each attack the workpiece surface at a slightly different angle, and this varies slightly with tool angle. This avoids the common problem with flat sheets, where they produce repeated identical scratches.

Q: What is the difference between flap wheel and grinding wheel?

Flap discs are ideal for grinding, blending, finishing, and polishing surfaces, as well as removing rust, paint, and weld seams. Grinding discs are typically used for heavy-duty material removal, such as removing large welds, and shaping and smoothing metal edges.

Q: What is the best flap disc for grinding welds?

Flap discs are good for removing heavy weld seams and excess material while providing a long service life: For general use, the recommendation is a 60-grit ceramic flap disc. For greater speed and stock removal, a Type 29 conical is the best choice.

Q: What is a flap disc grinding wheel used for?

A flap disc is an abrasive product used to contour and shape metal. It consists of overlapping abrasive flaps glued to a backing plate and is regularly used for welding, machining, heavy-duty equipment work, and industrial maintenance. Common applications include: Cleaning flash from molds and castings.

Q: What is the best grit for flap discs?

Deburring and deflashing: 60 grit abrasive grain is ideal for deburring and deflashing work. Rust removal and blending: Abrasive grit in the more expansive range from 60 to 80 is optimal for finer work like rust removal and blending.

Q: Which grit flap disc would leave the smoothest finish on metal?

For finishing and sanding metal, a 120-grit flap disc could be your best option. Flat head flap discs best suit the purpose of finishing metal.

Q: What is the best flap wheel for stainless steel?

Designed for both mild and stainless steel, flap wheels made from zirconia (or zirconium) abrasive ribbon (blue / green in colour) are ideal for use on most metals including stainless steel. Other flap discs on the market made from using aluminium oxide abrasive ribbon are not suitable for use on stainless steel.

Q: Can you put a flap disc on a bench grinder?

Unmounted large flap wheels can conform to most shapes and are especially effective on pipes, tubes and other cylindrical items and are designed to be used on a bench grinder, pedestal grinder, or straight finishing tool with a 1 inch arbor.

Diamond Abrasive Products
bottom of page